Børnepsykiatriske diagnoser

Når man overvejer, om et barn har ADHD, autisme eller en anden psykiatrisk forstyrrelse, er det en god idé at spørge sig selv:

Er der noget i barnets dagligdag eller historie, som kan bidrage til at gøre adfærden forståelig?

Rådgivning af forældre viser, at problemer, der kan virke som om de er psykiatriske, i mange tilfælde er forståelige og kan løses ved at forældre, pædagoger og lærere møder barnet på nye måder.

Når rådgivning desuden medfører, at barnet begynder at trives og udvikle sig betydeligt bedre end hidtil, er det en temmelig tydelig bekræftelse af, at problemet havde noget med hverdagen eller historien at gøre.  

Læs mere


Nye bøger

"Miljøterapi med børn og unge" er udkommet i 3. udgave på Akademisk Forlag i november 2016.

Metodeoversigten "Spejling og jeg-støtte" er udkommet i 2. udgave på Forlaget ERT i november 2016.

"Åbenhed i adoption" er udkommet på Forlaget ERT i december 2016.

Læs mere

Opdateret den 22.04.2017

Der er endnu nogle ledige pladser på kursus i børneneuropsykologi. Se længere nede.

Åbenhed i pleje- og adoptionsforhold, PLF-Bladet, nr. 1, marts 2017, s. s. 18-21.

En psykiatri uden psyke, kronik i Kristeligt Dagblad den 22. marts 2017.

_______________________________________________________________________________________

Radioudsendelser, der stadig kan høres

Sundhed på P1:  Sunde børns problemer. Interview ved Mette Starch. Sendt i 2014.

Lørdag for dig:  Børn er irriterende, si’r oldefar. Fortalt af Jesper Christensen. Sendt i Lørdag for dig på DR P1 i 1992.


Miljøterapi i gruppe og organisation kan for øjeblikket købes hos Akademisk Forlag for 199 kr. (Vejl. udsalgspris: 299 kr.). Brug koden mgo for at opnå rabatten.

Køber du den sammen med den nye, tredje udgave af Miljøterapi med børn og unge, er prisen 100 kr., og så skal du bruge koden miljøterapi. I dette køb koster Miljøterapi med børn og unge 225 kr. (Vejl. udsalgspris: 299 kr.).

Py-ha – en smule indviklet, men forhåbentlig klart beskrevet …


 

Metodeoversigten Spejling og jeg-støtte er udkommet i ny udgave den 30. november 2016. Nærmere oplysninger under Bøger

Åbenhed i adoption er udkommet den 9. december 2016. Nærmere oplysninger under Bøger

“God, kort tekst om åbenhed.  … udmærket at bruge som baggrund for refleksion. … giver anledning til at tage stilling til (…) hvad åbenhed i adoption vil sige, og hvor man selv kan tage fat.” Anna Bridgwater i Adoption & Samfund, nr. 1, april 2017.


Miljøterapi med børn og unge, 3. udgave

er udkommet den 2. november 2016 på Akademisk Forlag.

Bogen adskiller sig fra de tidligere udgaver ved at give mere konkrete beskrivelser af metoderne spejling og jeg-støtte. Der er desuden tilføjet syv helt nye kapitler. De handler om antisocial adfærd, magtanvendelse, livshistoriske samtaler, hjemlighed, stimulering, psykoterapi og børnepsykiatriske diagnoser.

Læs bogens forord og indledning.

314 sider. 299 kroner. Bogen købes hos (net)boghandlere – eller direkte hos Akademisk Forlag, hvor der gives 25 % rabat ved brug af koden miljøterapi.

Miljøterapi i gruppe og organisation kan lægges  oven i for 100 kr. (66 % rabat). Den kan også købes for sig selv for 199 kr. (33 % rabat) ved at bruge koden mgo.

Anmeldelse i Magasinet P af Miljøterapi med børn og unge, 3. udg. 

Fra anmeldelse i Sygeplejersken, nr. 5, 10 april 2017: “Bogen er skrevet i et godt, flydende sprog med en faglig dybde, som på en nem og ligetil måde giver en rigtig god forståelse af det miljøterapeutiske og krævende arbejde med udsatte børn og unge, hvad enten man er studerende, nyansat eller erfaren. Pernille Hagbard, sygeplejerske, Børne- og Ungdomspsykiatrisk klinik 1 i Roskilde.


DER ER ENDNU NOGLE LEDIGE PLADSER PÅ:

Interventionskursus for psykologer på vej mod speciale i børneneuropsykologi

– og andre psykologer.

Tid: 22.-24. maj og 6.-9. juni 2017 kl. 9-16

Sted: Kennedy Centret, Gamle Landevej 7, 2600 Glostrup.

Godkendt som led i specialistuddannelsen i klinisk børneneuropsykologi (7.4.4.2.4).

Arrangeret af klinisk børneneuropsykolog Camilla Wulf-Andersen.

Undervisere: Barbara Hoff Esbjørn, Karen Bøtkjær, Mette Skovgaard Væver, Dorte Damm, Benedicte Schilling, Lars Rasborg og Ditte Rose Andersen.

Kursusbeskrivelse og nærmere oplysninger: Camilla Wulf-Andersen


 

Håndbogen Ethical guidelines for taking care of children in transition er udkommet i en dansk udgave med titlen:

 at bygge bro

– hvordan voksne støtter børn i overgangen mellem to hjem

Bogen handler om, hvordan forældre og professionelle kan drage omsorg for et barn, når det skal overdrages, f.eks. fra et børnehjem til en adoptivfamilie.

Den er udgivet af 121ethiopia, som drives af Olafur Eliasson og Marianne Krogh Jensen.

Inger Thormann, Per Schultz Jørgensen og jeg selv har været faglige rådgivere vedrørende teksten. I bogen indgår bl.a. en introduktion til den spejlingsmetode, som jeg har formuleret.

Begge udgaver af håndbogen er på 156 sider og begge koster 180 DKK + forsendelse. Bestilles på info@121ethiopia.org


Milieu therapy for neglected children: Treatment in an caring relationship

A peer-reviewed article, raising the question: Is psychotherapy for children? Or are children better helped in a caring relationship?

Online version published on 24 July 2014 in International Forum of Psychoanalysis.

Paper version: International Forum of Psychoanalysis, vol. 24, issue 3, 2015, p. 162-171.

Dansk resumé bragt i Dansk Psykologforenings blad.

En kort, dansksproget udgave af artiklen findes i PSYKOLOGI – Tidsskrift for Norsk Psykologforening, nr. 2, februar 2015, s. 132-34. Den har titlen Er psykoterapi for børn?

^