Arbejdsområder

FOREDRAG for pædagoger, lærere, forældre, psykologer, socialrådgivere, læger - og for mange andre.

KURSER i dag- og døgninstitutioner, på opholdssteder, i skoler, i socialforvaltninger og andre steder.

RÅDGIVNING af forældre, pædagoger og lærere med flere.

KONSULENTBISTAND.

SUPERVISION af pædagoger, lærere og socialrådgivere, af psykologer på vej med autorisation, og af psykologer og læger i specialistuddannelse.

PSYKOTERAPI med unge og voksne.


Ny bog

"METODEVALG i en dynamisk pædagogisk praksis"

Akademisk Forlag.
Udgivelsesdato: 24. august 2021.

Opdateret den 26.04.2023


OM NYHEDSBREVE

Ønsker du at modtage nyhedsbreve, så send mig en e-mail på post@lrpsykolog.dk

Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbreve, kan du ligeledes sende en e-mail.


Vi skal se ADHD som andet end biologisk

Kommentar i Information, den 11. april 2023.

https://www.information.dk/debat/2023/04/laere-fortidens-fejlbehandling-aandssvage-se-adhd-andet-biologisk

Børn bruger ikke altid deres ytringsfrihed

Artikel i Vid & Sans, Aarhus Universitetsforlags netmedie, publiceret den 22. september 2022.

Ligesom flere af artiklerne nedenfor, bygger denne også på min seneste bog, Metodevalg i en dynamisk pædagogisk praksis (Akademisk Forlag, 2021). Den kan læses eller høres oplæst her: https://vidogsans.dk/boern-bruger-ikke-altid-deres-ytringsfrihed/?token=VHc4cnI4b1EzYStUempOcGZnVjVBSzVzNE4rRStTei8za1NITnNHRWlkUkFuUEhKMHJncVI3ZVBrdlNrTzd2amVua05Bamt2a2dQNGhzbUtVenpsNzVhU2RQcXk0R1QrWFc5dUg5QW9Nc0lYY0JKaTBmRTMwVkliYWh1WmpZMjc=

Forældre som barnets primære hjælpere

Artikel i P – Psykologernes fagmagasin, publiceret den 5. september 2022.

Artiklen beskriver min drøm om, at kommunerne og deres psykologer udformer og afprøver en kommunal version af min rådgivningsmodel Sunde børns problemer, beskrevet i bogen af samme navn (2. udg., 2018). https://www.dp.dk/p-psykologernes-fagmagasin/artikler/fagkronik-foraeldre-som-barnets-primaere-hjaelpere/

Miljøterapi er mindst tre forskellige ting

Artikel i Psykologi – Tidsskrift for Norsk Psykologforening, publiceret den 13. juli 2022.

Artiklen er på dansk. Den bygger på min seneste bog, Metodevalg i en dynamisk pædagogisk praksis (Akademisk Forlag, 2021) og kan læses her: https://psykologtidsskriftet.no/fagessay/2022/07/miljoterapi-er-mindst-tre-forskellige-ting

Autoritet er nødvendig i børneopdragelsen

Artikel i Vid & Sans, Aarhus Universitetsforlags netmedie, publiceret den 24. juni 2022.

Den bygger på min seneste bog, Metodevalg i en dynamisk pædagogisk praksis (Akademisk Forlag, 2021) og kan læses – og høres fint oplæst – her: https://vidogsans.dk/autoritet-er-noedvendig-i-boerneopdragelsen/?token=VHc4cnI4b1EzYStUempOcGZnVjVBS2IzTGd3MjVlWEliS3BiWDlweGt1dEFuUEhKMHJncVI3ZVBrdlNrTzd2amVua05Bamt2a2dQNGhzbUtVenpsNzVhU2RQcXk0R1QrWFc5dUg5QW9Nc0lYY0JKaTBmRTMwVkliYWh1WmpZMjc=

Interview i Socialpædagogen nr. 4, april 2022 

Få øje på det, der ikke virker https://socialpaedagogen.sl.dk/media/8999/socialpaedagogen4-2022_opslag.pdf

Essay om enhedsmodellens tilblivelse

I essayet, Enhedsmodel for metodevalg i pædagogik, fortæller jeg om mine erfaringer som ung pædagogisk medhjælper og pædagog (1977-90), som ligger bag enhedsmodel for metodevalg. Jeg fortæller desuden om mit eget ubehag ved at have formuleret endnu en model på et område, hvor der allerede findes for mange.

Essayet er en udvidet udgave af side 13-15 i min seneste bog, Metodevalg i en dynamisk pædagogisk praksis (Akademisk Forlag, 2021). Det er publiceret i Dansk Pædagogisk Tidsskrift den 31. marts 2022.

dpt.dk/temanumre/2022-2/enhedsmodel-for-metodevalg-i-paedagogik linker til essayet og til en printvenlig udgave af det.

Guide: Spejling og jeg-støtte

Her er link til en guide til brug af spejling og jeg-støtte, som Socialpædagogen Online har bragt den 22. marts 2022:

https://sl.dk/fagligtfokus/guide-brug-spejling-og-jeg-sttte-til-omsorgssvigtede-brn/30318_fagblad/show

Guiden er lavet af Socialpædagogen som led i et interview med mig om enhedsmodellen, som bladet bringer senere.


⇒ KURSUS: Vingsted 2023: Når hverdagslivet traumatiserer

På det årlige Vingstedkursus, 26.-28. september 2023, bidrager jeg onsdag den 27. september med en dag med titlen:

Hvordan hjælper man som psykolog forældre med at hjælpe børn, pædagoger og lærere?

Dagen handler om, hvordan psykologen kan hjælpe forældre med at være børns primære hjælpere, når der er vanskeligheder. Jeg bygger på mine mangeårige erfaringer med at rådgive forældre i privat praksis. Spørgsmålet er, om erfaringerne kan bruges i offentligt regi, fx i kommunernes pædagogisk-psykologiske rådgivninger (PPR). 

Kurset er arrangeret af Kommunalt Ansatte Psykologers Sektion (KAPS), Dansk Psykologforening. Det finder sted på Vingsted Centret i Bredsten nær Vejle. Kurset henvender sig til psykologer, både kommunale og alle andre. Nærmere oplysninger: https://www.dp.dk/course/vingsted-2023/ 

Specifikke spørgsmål om min dag er du velkommen til at kontakte mig med.


⇒ KURSUS: Miljøterapi med børn og unge – forståelse, metoder og psykologens rolle  

TID: Onsdag den 25. oktober 2023 kl. 8.30-16.00 og torsdag den 26. oktober 2023 kl. 9.00-16.30.

STED: Dansk Psykologforening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.

DELTAGERE: Kurset henvender sig til psykologer som et led i deres specialistuddannelser. Alle andre er også velkomne; de må udgøre 25% af deltagerne ifølge psykologernes uddannelsesregler.

GODKENDELSE: Kurset er godkendt med 12 timer i det tværgående modul i psykologernes specialistuddannelser.

UNDERVISERE: Karin Bagge, Helle Østerby Andersen, Heidi Rose og mig selv.

ARRANGØR: Dansk Psykologforenings selskab for Psykoanalytisk Psykoterapi med Børn og Unge.

NÆRMERE OPLYSNINGER: www.dspbu.dk/to-dage-om-miljoeterapi/  Du er også velkommen til at kontakte mig på tlf. 57 80 33 63 eller post@lrpsykolog.dk.


Ny bog 1

Udgivet den 24. august 2021.

Alle metoder kan noget, men ingen kan alt

I METODEVALG i en dynamisk pædagogisk praksis præsenterer jeg for første gang en enhedsmodel, der grupperer pædagogiske og miljøterapeutiske metoder i tre grundlæggende måder, som den voksne kan forholde sig til et barn på: Hun kan være alvidende, ikke-vidende og delvist vidende, og hun har brug for at kunne veksle mellem alle tre positioner.

Enhedsmodellen skaber overblik i valget af metode. Den skærper bevidstheden om, hvornår man gør hvad, og om det virker efter hensigten. Modellen er gennem de seneste år afprøvet med sunde, omsorgssvigtede og psykiatrisk diagnosticerede børn.

Gennem eksempler fra miljøterapi, mentalisering, narrativ pædagogik, low arousal, tydeliggørende pædagogik (TEACCH) og konsekvenspædagogik viser jeg i bogen, hvordan der ofte kan være grund til at veksle mellem vidt forskellige metoder.

Bogen ligger i forlængelse af mine tidligere bøger, men inddrager, som det fremgår, flere metoder end blot spejling og jeg-støtte, som jeg hidtil har skrevet om. Bogen er udkommet på Akademisk Forlag. Den er på 242 sider, fagfællebedømt og illustreret med mange eksempler.

Målgruppen er pædagoger, pædagogstuderende og alle andre, der har med børn og unge at gøre, herunder også forældre. Den kan læses uden særlige forudsætninger.

NYT “Lars Rasborg har formået at skrive en bog, der på en og samme tid er velbegrundet i teori og meget praksisnær, hvilket gør den forståelig og lettilgængelig for ikke blot andre psykologer, men også for (…) pædagoger, lærere og endda forældre” (…). Enhedsmodellen er “anvendelig i vejledningen af skole og familier” (…) og “hjælpsom i mit eget hjemmeliv som mor.” Psykolog Maria Markus, Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning, i P – Psykologernes fagmagasin, den 25. februar 2022.

Læs hele anmeldelsen her: https://www.dp.dk/p-psykologernes-fagmagasin/artikler/boganmeldelse-metodevalg-i-en-dynamisk-paedagogisk-praksis/


Ny bog 2

Metodehæftet Spejling og jeg-støtte udkommer fredag den 18. marts 2022 i 3. udgave. Hæftet kan bestilles nu på post@lrpsykolog.dk. Prisen er som hidtil 40,00 kr. pr. eksemplar, og 30,00 kr. pr. eksemplar ved køb af mindst 10 eksemplarer. Hertil kommer forsendelse.

I den nye udgave er enhedsmodellen for pædagogiske metoder med – den model, som er emnet for min seneste bog, METODEVALG i en dynamisk pædagogisk praksis.


ARTIKLER – nyeste først

2022

I stedet for at tænke i psykiatriske diagnoser og medicin, skal vi se på børns miljø, kommentar, Information, 5. januar 2022. https://www.information.dk/debat/2022/01/stedet-taenke-psykiatriske-diagnoser-medicin-se-paa-boerns-miljoe?lst_tag  

Kommentar af familieterapeut Ingelise Nordenhof, den 11. januar 2022: https://www.information.dk/debat/2022/01/nok-tale-foraeldrene-naar-hjaelpe-barn-mistrives 

Mit svar, den 17. januar 2022: https://www.information.dk/debat/2022/01/boern-mistrivsel-tit-svaert-ved-tale-problemer-saa-maa-gaa-foraeldrene

2021

Der findes tre pædagogiske metoder, og der er brug for dem alle, kronik, LFS-Nyt, nr. 9, 22. november 2021, side 26-27. https://www.lfs.dk/15124  

Metodevalg i en dynamisk pædagogisk praksis, Specialpædagogisk månedsblad, nr. 215, oktober 2021, side 6-12.

Psykolog ville lave en samtalebænk, byrummonitor.dk, 21. september 2021. https://byrummonitor.dk/Debat/art8385854/Vores-byrum-skaber-en-uskreven-regel-om-at-vi-undg%C3%A5r-kontakt-med-fremmede

Metodevalg i en dynamisk pædagogisk praksis, Akademisk Forlag, den 24. august 2021. Månedens bog i Gyldendals Bogklubber, november 2021.

2020

Selvskade er symptom på, at nogle unge har det svært, kronik, Kristeligt Dagblad, mandag den 9. marts 2020.

https://www.kristeligt-dagblad.dk/kronik/selvskade-er-symptom-paa-nogle-unge-har-det-svaert

Net-udgaven har titlen: Kære forælder til selvskadende børn: Husk at lytte til dit barn.


Gådefulde menneske til ny, lav pris

Scroll ned og læs


‘Spejling og jeg-støtte’

Interview i Radio24syv ved René Fredensborg og Kirstine Vinderskov i 2018. Man kan høre interviewet på app’en Podimo og på www.podimo.com/dk


SUNDE BØRNS PROBLEMER 

udkom i 2018 i 2. udgave. Den nye udgave indeholder bl.a. flere varianter af metoderne spejling og jeg-støtte og et helt nyt kapitel om børnepsykiatriske diagnoser. Bogen udkom første gang i 2009.

“I en tid, hvor børns hverdag ofte mødes med smileyer, og pædagogiske råd fra eksperter ofte handler om korrigering af adfærd, timeout, straf og belønning, er Rasborgs bog en befriende modpol.” – Psykolog, ph.d. Line Søberg Bjerre i P – Psykologernes fagmagasin.

“Lettilgændelig guide til forældre (…) De mange eksempler understøtter teorien (…) Der findes ikke tilsvarende litteratur om emnet ..” – Lektør Christine Christensen.

“Metoderne i bogen er enkle (…) Tænk hvis problemet faktisk kunne løses, uden man behøvede at sygeliggøre og medicinere barnet.” – Inger H. Bünger i Sundhedsplejersken.

Du kan for tiden få 25 % rabat på bogen ved at bruge koden ‘sundebørn’ på Akademisk Forlags hjemmeside. Vær opmærksom på leveringsomkostninger, når du vurderer tilbuddet.


Radioudsendelse i DR’s åbne arkiv Bonanza

Lørdag for dig:  Børn er irriterende, si’r oldefar. Fortalt i fire afsnit af Jesper Christensen. Sendt i Lørdag for dig på DR P1 i 1992.


   Gådefulde menneske udkom den 19. januar 2018.

33 tekster om barnet, forældrene og samfundet. Om psykologi, biologi, fysik og erkendelse. Om det gådefulde menneske, hjernen og det normale i det syge.

Akvareller af Olafur Eliasson.

“.. spækket med fine iagttagelser af det at være menneske … Smal og fin lille udgivelse.  Dansk Biblioteks Center

“.. teksterne veksler lydefrit mellem essayistisk fagsprog og nærmest poetiske tekster (…) smukt illustreret med værker af den islandsk-danske billedkunstner Olafur Eliasson.”  Socialpædagogen

“.. ikke kun en bog for fagpersoner.”  Teksterne er “… skrevet med (…) en poesi og et finurligt tvist, som gør dem til interessant læsning (…) et vigtigt bidrag til samfunds- og diagnosedebatten ..”  “.. æstetisk opsætning, som krydres med fem akvareller af Olafur Eliasson.” P – Psykologernes fagmagasin.

96 sider • 17 x 21 cm • firefarvetryk • soft cover med flapper • Forlaget ERT • ISBN: 978-87-996830-2-4

Vejledende pris: 120,00 kr.

Ny, lav pris ved bestilling direkte fra forlaget: 60,00 kr. + forsendelse.

Bogen sælger meget beskedent. Ikke helt uventet, for det er en anderledes bog, hvor hver tekst er en hybrid mellem fagtekst, prosa og poesi. En unødvendig bog. En bog, hvor den enkelte tekst kan læses for sig selv – og langsomt. 

Ved bestilling direkte fra forlaget sendes bogen med GLS til din lokale pakkeshop. Er du fra en virksomhed, sendes den med GLS som erhvervspakke.

Bestil bogen ved at sende mig en e-mail på post@lrpsykolog.dk med dit navn, adresse og angivelse af antal eksemplarer.

Bogen fås også hos boghandlere og netboghandlere.

Bogen kan også købes for 60,00 kr. hos Kunsthal Charlottenborg, Nyhavn 2, 1051 København K. Kontakt forhandleren, hvis du vil være sikker på, at bogen ikke er udsolgt.

Nedsat bog

Der er endnu nogle eksemplarer tilbage af Miljøterapi i gruppe og organisation.

De koster 100 kr. + forsendelse ved køb direkte hos mig. Vejl. udsalgspris: 299 kr.

Åbenhed i adoption er udkommet den 9. december 2016. Nærmere oplysninger under Bøger

“God, kort tekst om åbenhed.  … udmærket at bruge som baggrund for refleksion. … giver anledning til at tage stilling til (…) hvad åbenhed i adoption vil sige, og hvor man selv kan tage fat.” Anna Bridgwater i Adoption & Samfund, nr. 1, april 2017.


Miljøterapi med børn og unge, 3. udgave

udkom den 2. november 2016 på Akademisk Forlag.

3. udgave adskiller sig fra de tidligere udgaver ved at give mere konkrete beskrivelser af metoderne spejling og jeg-støtte. Der er desuden tilføjet syv helt nye kapitler. De handler om antisocial adfærd, magtanvendelse, livshistoriske samtaler, hjemlighed, stimulering, psykoterapi og børnepsykiatriske diagnoser.

Læs bogens forord og indledning.

“.. en god grundbog, som alle, der beskæftiger sig med udsatte børn og unge, bør læse.” Psykolog Jannie Bonde i P- Psykologernes fagmagasin, 5. december 2016.

Fra anmeldelse i Sygeplejersken, nr. 5, 10 april 2017: “Bogen er skrevet i et godt, flydende sprog med en faglig dybde, som på en nem og ligetil måde giver en rigtig god forståelse af det miljøterapeutiske og krævende arbejde med udsatte børn og unge, hvad enten man er studerende, nyansat eller erfaren. Pernille Hagbard, sygeplejerske, Børne- og Ungdomspsykiatrisk klinik 1 i Roskilde.


Håndbogen Ethical guidelines for taking care of children in transition er udkommet i en dansk udgave med titlen:

 at bygge bro

– hvordan voksne støtter børn i overgangen mellem to hjem

Bogen handler om, hvordan forældre og professionelle kan drage omsorg for et barn, når det skal overdrages, f.eks. fra et børnehjem til en adoptivfamilie.

Den er udgivet af 121ethiopia, som drives af Olafur Eliasson og Marianne Krogh Jensen.

Inger Thormann, Per Schultz Jørgensen og jeg selv har været faglige rådgivere vedrørende teksten. I bogen indgår bl.a. en introduktion til den spejlingsmetode, som jeg har formuleret.

Begge udgaver af håndbogen er på 156 sider og begge koster 180 DKK + forsendelse. Bestilles på info@121ethiopia.org eller hos Danish International Adoption på www.d-i-a.dk


Milieu therapy for neglected children: Treatment in a caring relationship

A peer-reviewed article, raising the question: Is psychotherapy for children? Or are children better helped in a caring relationship?

Online version published on 24 July 2014 in International Forum of Psychoanalysis.

Paper version: International Forum of Psychoanalysis, vol. 24, issue 3, 2015, p. 162-171.

Resume på dansk (1 side): Er psykoterapi for børn?, Psykolog Nyt, nr. 18/2014, side 30.

En kort, dansksproget udgave af artiklen (3 sider) findes i PSYKOLOGI – Tidsskrift for Norsk Psykologforening, nr. 2, februar 2015, s. 132-34. Også den har titlen Er psykoterapi for børn?

^