Supervision og konsulentbistandSupervision og konsulentbistand bygger på nogle grundsynspunkter på, hvordan problemstillinger kan forstås og hvordan man ud fra denne forståelse kan handle. Grundsynspunkterne for min supervision og konsulentbistand har jeg beskrevet i bøger og artikler, omtalt under Bøger & artikler.

Supervisanderne kan blive fortrolige med grundsynspunkterne gennem supervisionen, men ofte er der flere fordele ved, at de har opnået denne fortrolighed inden et supervisionsforløb begynder. En af fordelene er, at supervisanderne på forhånd ved, hvad de går ind til. En anden er, at undervisning ikke fylder for meget i supervisionen.

Forud for supervision af miljøterapi afholdes derfor meget ofte et kursus- og træningsforløb, som beskrevet under Foredrag og kurser.

Den, der søger konsulentbistand, behøver derimod ikke i samme grad at være fortrolig med grundsynspunkter på forhånd. Konsulentbistand i en konkret sag kan ligefrem være en fin måde at lære nye grundsynspunkter at kende på.

Supervision og konsulentbistand skræddersys i hvert enkelt tilfælde. Nedenfor omtales nogle målgrupper og skabeloner, som man kan tage udgangspunkt i.

Plejeforældre, opholdssteder, døgninstitutioner og specialskoler mv.

Supervision af arbejdet med anbragte børn og unge og deres familier. Supervisionen foregår på grundlag af spejlende og jeg-støttende miljøterapi samt enhedsmodellen, jf. Bøger & Artikler.

Supervisionen foregår normalt i arbejdsgruppen og med en hyppighed på cirka en gang om måneden, men den kan også foregå hyppigere (særligt i begyndelsen af et forløb og i vanskelige perioder) eller noget sjældnere. I visse tilfælde kan individuel supervision eller supervision af en mindre del af arbejdsgruppen være velvalgt, ofte som en ekstra indsats, der finder sted sideløbende med gruppesupervisionen.

Ledere af opholdssteder, døgninstitutioner og specialskoler mv.

Supervision af ledere af opholdssteder og døgninstitutioner mv. vedrørende lederrolle, ledelse og samarbejde.

Konsulentbistand vedrørende udformning eller ændring af organisationen og dens elementer, herunder fx mødestruktur, kommunikationsgange, visitationsproces og behandlingsplanlægning.

Supervision af ledere bygger særligt på organisations-delen af min bog Miljøterapi i gruppe og organisation (2013).

Supervision foregår ofte over en længere periode, mens konsulentbistand måske blot omfatter et enkelt møde.

Supervision og konsulentbistand til ledere kan efterfølge et kursus- og træningsforløb vedr. udformning og ledelse af en miljøterapeutisk organisation, som omtalt under Foredrag og kurser.

Sagsbehandlere og familieplejekonsulenter

Supervision og konsulentbistand i sagsbehandlingen i børn- og ungesager, og i arbejdet med børn, unge og deres familier. Supervision og konsulentbistand til familieplejekonsulenter i kommuner og i plejehjemsforeninger i arbejdet med børn, unge og plejeforældre.
Supervision og konsulentbistand kan foregå individuelt eller i gruppe. Supervision foregår sædvanligvis over en længere periode, mens konsulentbistand måske blot omfatter et enkelt møde i en enkelt sag.

Psykologer

Som led i autorisationsforløb eller specialistuddannelse, eller uafhængigt heraf.

Andre faggrupper

Supervision af læger vedrørende patientkontakt samt problemstillinger, der involverer psykiske vanskeligheder hos børn og unge. Der kan fx være tale om læger i almen praksis og læger, der er i gang med specialistuddannelse i børne- og ungdomspsykiatri eller pædiatri.

Supervision af pleje-/miljøpersonale og skolelærere i børne- og ungdomspsykiatri.

^