Arbejdsområder

Rådgivning af forældre og adoptivforældre, som er i tvivl om deres barns udvikling, oplever vanskeligheder eller overvejer, hvordan de bedst kan drage omsorg for barnet. Læs mere her.

Foredrag, kurser og forældremøder, arrangeret af daginstitutioner, skoler, opholdssteder, døgninstitutioner, børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger, kommuner og folkeuniversiteter m.fl. Læs mere her.

Supervision og konsulentbistand, bl.a. på døgninstitutioner, opholdssteder og skoler. Læs mere her.

Psykoterapi med unge og voksne og med psykologer i efter- og videreuddannelse. Når det drejer sig om børn, rådgiver jeg i de fleste tilfælde de voksne, som allerede er omkring barnet, i hvordan de kan hjælpe barnet. Læs mere her.

^