Artikler

Oversigten nedenfor omfatter udvalgte artikler fra de seneste år. Den nyeste artikel nævnes først.

Metodevalg i en dynamisk pædagogisk praksis, Specialpædagogisk månedsblad, nr. 215, oktober 2021, side 6-12.

Psykolog ville lave en samtalebænk, byrummonitor.dk, 21. september 2021.

Selvskade er symptom på, at nogle unge har det svært, kronik, Kristeligt Dagblad, mandag den 9. marts 2020.

Forældrekærlighed er ikke betingelsesløs, kommentar, Kristeligt Dagblad, onsdag den 30. oktober 2019.

Børn med adfærdsproblemer bør ikke ses som psykisk syge, kronik, Information, 24. juli 2019.

Når man kan få 12 i det hele, kan det være svært at sadle om, kommentar, Jyllands-Posten, 21. juli 2019.

Sunde børns problemer, Sundhedsplejersken, nr. 1, februar 2019, s. 34-37.

Der kan være god grund til skolevægring, kommentar, Jyllands-Posten, 16. november 2018.

Det kræver mere, hvis Socialdemokratiet vil være på børnenes side, kronik, Information, 16. oktober 2018.

Omsorgssvigtet fortsætter, når et barn fjernes fra hjemmet, kronik, Information, 12. juni 2017.

Åbenhed i pleje- og adoptionsforhold, PLF-Bladet, nr. 1, marts 2017, s. 18-21.

En psykiatri uden psyke, kronik, Kristeligt Dagblad, 22. marts 2017.

Mistillid og omsorgssvigt, kommentar, Weekendavisen, 5. august 2016.

Skyldfølelse kan være drivkraft ud af psykiske problemer, kronik, Information, 18. juli 2016.

Forskningens svar afhænger af forskningens spørgsmål, Adoption & Samfund, nr. 3, 2. nov. 2015, s. 49-51.

Ind i gruppen, Vera – Tidsskrift for pædagoger, nr. 70, marts 2015, s. 40-45.

Er psykoterapi for børn? Psykologi – Tidsskrift for Norsk Psykologforening, vol. 52, nr. 2, 2. feb. 2015, s. 132-34.

Er psykoterapi for børn? PsykologNyt, nr. 18, 7. nov. 2014, s. 30.

En forsigtig kritik, Social kritik, nr. 139, okt. 2014, s. 92-94.

Spejling af gruppen, Socialpædagogen, nr. 15, 1. aug. 2014, s. 28-29.

Milieu therapy for neglected children: Treatment in a caring relationship, International Forum of Psychoanalysis. Online July 2014: http://dx.doi.org/10.1080/0803706X.2014.936504  Paper version: Vol. 24, nr. 3, Oct. 2015, p. 162-71.

Tilknytning og kærlighed, kommentar, Social kritik, nr. 138, juni 2014, s. 112.

Forskning for praksis, Socialpædagogen, nr. 7, 28. marts 2014, s. 28-29.

Psykopater er børn, der ikke fik tidlig hjælp, kommentar, Politiken, 3. januar 2014.

Stilfærdige omsorgssvigt, kronik, Information, 17. dec. 2013.

Samfundet er ramt af ADHD, kronik, Information, 16. feb. 2011

^