Baggrund

Lars Rasborg

Uddannelser

Børnehavepædagog, Københavns Børnehaveseminarium, 1981.

Cand.psych., Københavns Universitet, 1991.

Autoriseret af Dansk Psykologforening, 1993, af Psykolognævnet, 1994.

Treårig videreuddannelse i psykoterapi med voksne, Institut for Psykoanalytisk Psykoterapi, 1999.

Specialist i klinisk børnepsykologi, 2002.

 

Ansættelser

Støttepædagog, Københavns Kommune, 1981-82.

Pædagog og afdelingsleder, Behandlingshjemmet Nebs Møllegård, 1982-90.

Psykologvikar, Rådgivningscenter for børn og unge, Vestsjællands Amt, 1991.

Psykolog, Rådgivningscenter for børn og unge, Københavns Amt, 1991-92.

Psykolog, Skolehjemmet Spanager, 1992-93.

Praktiserende psykolog, 1993-

Psykolog, Sygesikringen, 1995-2006.

Adoptionskonsulent, Ankestyrelsen, 2014-17.

^