Foredrag og kurser

Hvert enkelt foredrag og kursus skræddersys i samarbejde med bestilleren. Der kan tages udgangspunkt i skabelonerne, som beskrives nedenfor. Vi kan også udvikle et foredrag eller kursus helt fra grunden.

Sunde børns problemer

A. Foredrag i daginstitution og skole

Deltagere: Forældre og personale (forældremøde) eller personalet alene (fx pædagogisk dag).

Formål: At deltagerne får et grundlæggende kendskab til, hvordan spejling, jeg-støtte og enhedsmodel for metodevalg kan bruges i arbejdet med almindelige børn og unge, såvel som med børn og unge med særlige vanskeligheder.

Omfang: To-tre timer.

Litteratur: Foredraget bygger på mine bøger, Sunde børns problemer (2. udg., Akademisk Forlag, 2018) og Metodevalg i en dynamisk pædagogisk praksis (Akademisk Forlag, 2021) samt metodeoversigten, Spejling og jeg-støtte (3. udg., Forlaget ERT, 2022).

B. Pædagogisk dag og træningskursus i daginstitution og skole

Deltagere: Personalet i daginstitutionen eller skolen.

Formål: At deltagerne får færdigheder i at bruge spejling og jeg-støtte, såvel som enhedsmodel for metodevalg. Man bør ikke forvente at beherske tankegangene og metoderne efter en enkelt eller nogle få kursusdage.

Program

Direkte vejledning kan indgå i et træningskursus. Her er træneren til stede i hverdagen med børnene og er vidne til den, foruden at stå til rådighed som vejleder for personalet. I direkte vejledning indgår efterarbejde, hvor personale og træner ser tilbage på dagens forløb, evaluerer og præciserer og uddyber metoderne og enhedsmodellen og deres anvendelsesmuligheder.

Omfang: En dag (pædagogisk dag) eller flere dage med cirka en dag om måneden (træningskursus).

Litteratur: Træningskurset bygger på mine bøger, Sunde børns problemer (2. udg., Akademisk Forlag, 2018) og Metodevalg i en dynamisk pædagogisk praksis (Akademisk Forlag, 2021) samt metodeoversigten, Spejling og jeg-støtte (3. udg., Forlaget ERT, 2022). Desuden kan dele af følgende bøger indgå: Miljøterapi med børn og unge (3. udg., Akademisk Forlag, 2016) og Miljøterapi i gruppe og organisation (Akademisk Forlag, 2013).


Miljøterapi med børn og unge

Introduktionskursus

Deltagere: Personalet på opholdssteder og i døgninstitutioner, skoler og børnepsykiatriske afdelinger mv., der overvejer at anvende miljøterapi. Plejeforældre i gruppe, fx arrangeret af kommunen, hvor de er ansat.

Formål: At deltagerne får et grundlæggende kendskab til, hvad miljøterapi er, fx for at tage stilling til, om det er noget, de skal lære mere om.

Program: Oplæg om omsorg, omsorgssvigt og tilknytning, og om miljøterapeutiske tankegange og metoder med hovedvægt på spejling og jeg-støtte. Spørgsmål og dialog. Arbejde med deltagernes egne eksempler fra hverdagen med henblik på, at de får et konkret indtryk af, hvordan miljøterapi kan tage sig ud med de børn og unge, som de arbejder med.

Omfang: Seks timer (én kursusdag) eller kortere (idet programmet tilpasses herefter).

Litteratur: Miljøterapi med børn og unge (3. udg., Akademisk Forlag, 2016), Miljøterapi i gruppe og organisation (Akademisk Forlag, 2013), Metodevalg i en dynamisk pædagogisk praksis (Akademisk Forlag, 2021) samt metodeoversigten, Spejling og jeg-støtte (3. udg., Forlaget ERT, 2022).

Træningskurser

Kursus A: FOR MEDARBEJDERE OG LEDELSE

Deltagere: Opholdssteder og døgninstitutioner, skoler og børnepsykiatriske afdelinger. Plejeforældre i gruppe.

Formål: At deltagerne opnår færdigheder i at anvende spejlende og jeg-støttende miljøterapi samt enhedsmodellen i hverdagen med børnene og de unge. Desuden, at deltagerne i det omfang de har kontakt med børnenes forældre og andre pårørende, bliver i stand til også at anvende metoderne og modellen i denne kontakt.

Program

Direkte vejledning kan indgå i et træningskursus. Her er træneren til stede i hverdagen med børnene som vidne til denne eller ved at stå til rådighed som vejleder for personalet. I direkte vejledning indgår efterarbejde, hvor personale og træner ser tilbage på dagens (dagenes) forløb, evaluerer og præciserer og uddyber metoderne og enhedsmodellen samt deres anvendelsesmuligheder.

Omfang: Seks-ti enkeltdage (cirka en dag om måneden). Mulighed for opfølgningsforløb.

Litteratur: Miljøterapi med børn og unge (3. udg., Akademisk Forlag, 2016), Miljøterapi i gruppe og organisation (Akademisk Forlag, 2013), Metodevalg i en dynamisk pædagogisk praksis (Akademisk Forlag, 2021) samt metodeoversigten, Spejling og jeg-støtte (3. udg., Forlaget ERT, 2022).

Træningskurset kan efterfølges af regelmæssig supervision. Omtales under 
Supervision og konsulentbistand.Kursus B: FOR LEDELSEN

Det anbefales at supplere Kursus A med et kursus for ledelsen, hvor den rustes til at udforme en miljøterapeutisk organisation og lede den, så den understøtter det miljøterapeutiske arbejde. Anbefalingen bygger på erfaringer, der ikke overraskende viser, at realiseringen af miljøterapi – såvel som af enhver anden metode – er afhængig af, at ledelsen går i spidsen og udformer og leder hele organisationen, så den støtter arbejdet med børnene, de unge og deres forældre.

Ledelseskurset kan påbegyndes før, samtidig med eller efter at kurset for det samlede personale påbegyndes.

Deltagere: Ledere, mellemledere og eventuel stab, f.eks. psykolog og socialrådgiver.

Formål: At deltagerne – ud over færdigheder i at anvende miljøterapeutiske tankegange og metoder i hverdagen (Kursus A) – opnår en forståelse af og færdigheder i at udforme og lede organisationen, så den støtter det direkte arbejde.

Program

Omfang: Variabelt, afhænger bl.a. af, hvor omfattende justeringer af organisationen, der er brug for.

Litteratur: Særligt organisationsdelen i Miljøterapi i gruppe og organisation (Akademisk Forlag, 2013).

Ledelseskurset kan efterfølges af løbende supervision og konsulentbistand efter behov. Se supervision og konsulentbistand.


^